❤️ Dost3K
Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Dinç Medya yönetimindeki dost3k.com, dost3k.com yönetimi, dost3k.com yazarları ve dost3k ziyaretçileri arasında düzenlenen bu sözleşme tarafların birbiri ve site üzerindeki hak ve sorumluluklarını, sitenin kullanım ve hizmet şartlarını, gizlilik ilkelerini belirlemek ve açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sözleşmenin tamamının, bir bölümünün veya bir maddesinin ihlali durumunda taraflardan biri veya daha fazlası ile 3. kişiler hak ihlaline uğrayarak hak talebinde bulunabilir. Bu sözleşme hak kayıplarının önüne geçmek amacını taşımakta olup tüm taraflar tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Bu yüzden tarafların her biri bu sözleşme hükümlerinin kendisine yüklediği sorumlulukları eksiksiz, doğru ve zamanında yerine getirmekle yükümlü olup bunu kabul eder.

TARAFLAR

Bu sözleşmenin taraflarından

Dinç Medya, “site yönetimi” veya “site yöneticileri”;

dost3k.com, “site”;

dost3k.com editörleri ve yazarları, “yazar”;

dost3k.com’u ziyaret eden, dost3k.com’un üyesi olan, site üzerinde yayınlanan içeriklere doğrudan veya dolaylı olarak katkısı olan veya bu içeriklere sadece erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin hepsi “kullanıcı” olarak anılabilecektir.

GENEL SORUMLULUK

a. Sitede yayınlanan makale, multimedya formundaki içerikler veya reklamlar ile bunların dışında kalan ya da bunların hepsini birden kapsayan herhangi bir hizmetin yayınlanışı, içeriği gibi konuların tümünde değişiklik yapma yetkisi site yönetiminde olup hizmetlerde değişiklik yapma hakkı site yönetiminde saklıdır.

b. Site yönetiminin yükümlülüğü sitenin yayında kaldığı süre zarfında siteyi yararlanmak isteyen herkese açık tutmaktır. Oluşabilecek her nevi teknik sorun ile güvenlik tehdidi, salgın, doğal afet gibi mücbir sebepler ve sitenin güvenliğini tehdit eden durumlarda alınabilecek önlemler veya önleyici tedbirler bu hükmün dışında kalır.

c. Kullanıcı; sitenin içeriklerini telif ve yayın haklarına uygun şekilde kullanmayı; sitenin yayınına, güvenliğine ve gizliliğine zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar kullanmamayı veya internet korsanlığı faaliyeti yürüterek siteye zarar vermemeyi; sözleşmenin taraflarının veya 3. kişilerin gizliliğini ve güvenliğini korumayı; taraflara veya 3. kişileri hak kaybına ve maddi veya manevi zarara uğratacak hiçbir tutum, davranış veya eylem içinde olmamayı ve bu sözleşme hükümlerinin ihlal edildiğini gördüğünde bu durumu site yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

d. Kullanıcı tüm taraflarla veya 3. kişilerle kurduğu ilişki ve iletişimden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcının site üzerinden veya başka herhangi bir şekilde taraflarla veya 3. kişilerle kuracağı ilişkinin olumsuz olabilecek sonuçlarından site yönetimi sorumlu olmayacaktır.

e. Yazar bu sözleşmenin ilgili bölümünde ve Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nde belirtilen içerik şartlarına uygun biçimde toplumsal ahlak ilkelerine ve değerlere, telif ve yayın haklarına uygun; müstehcen, ırkçı, saldırgan, cinsiyetçi, yasadışı işlerle bağdaşan içerikler üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

YASAL SORUMLULUK

a. Bu sözleşmede düzenlenen şart ve sorumluluklara uyulmamasından doğacak olan tarafların veya 3. kişilerin hak kayıplarından bu sözleşmenin sorumlu olarak gösterdiği taraf yasal sorumluluk taşıyacaktır.

b. Yasal sorumluluk başta Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) mevzuatı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mevzuatı ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti normlarına ve gerektiğinde uluslararası hukuka göre belirlenir ve düzenlenir.

c. Kullanıcıdan kaynaklanan tarafların veya 3. kişilerin hak ihlalleri ile uğrayabilecekleri her türlü zararın sorumlusu buna sebep olan kullanıcıdır. Kullanıcı kaynaklı hak ihlallerinde site yönetimi sorumluluk kabul etmez.

d. Site için üretilen ve sitede yayınlanan her formatta ve cinste içeriğin sorumluluğu o içeriği üreten şahıstadır. Bu sözleşmeye veya Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’ne aykırı içerik üretilmesi durumunda bu içerikten zarar gören kişilerin yanında bu sözleşmenin tarafları veya 3. kişiler içeriğin üreticisi hakkında hukuki mercilere başvurabilir.

KİŞİYE AİT BİLGİLER

a. Site yönetimi; yazarların ve kullanıcıların kişisel verilerine saygılı olma yükümlülüğü kapsamında Çerez Politikamız’da açıklanan durumlar dışında yazar ve kullanıcıların kişisel bilgilerini 3. kişilerle veya 3. taraflarla paylaşmayacaktır.

b. Site; kullanıcıların demografik bilgilerini ve kullanıcının gezinti verilerini toplayabilir, kaydedebilir, işleyebilir ve 3. taraf uygulamalarla paylaşabilir.

İÇERİK

a. Bu sözleşme; sitede yer alan ya da direkt olarak kullanıcıya gönderilen her nevi ve her formatta metin ve multimedya ürünlerini içerik olarak tanımlamaktadır.

b. Sitenin yayınlayacağı içerikler; siteye gönderilen içeriklerden veya başka kanallarla site için oluşturulmuş ya da siteye uygun olabileceği düşünülen içerikler içerisinden site yöneticileri veya yönetimin yetkilendireceği gerçek veya tüzel kişiler tarafından seçilir. Sitede yayınlanan veya yayınlanacak olan içerikler üzerinde değişiklik yapma, düzenleme yetkisi ile yayınlanan içeriklerin kaldırılması veya öne çıkarılması yetkisi de site yöneticilerine veya yetkilisine aittir. Site yöneticisi veya yetkilisi gerekçe göstermeksizin içeriklere istediği müdahalede bulunabilir.

c. Sitede yer alan veya yer alması için üretilen içerikler yazar tarafından üretilir ve yayınlanmadan önce editoryal inceleme ve düzenlemeye tabi tutulur. Site yöneticileri veya yönetimin uygun gördüğü kişi veya kişiler editoryal görevleri yürütebilir. Ayrıca yazarların ürettiği içeriklere ek olarak kullanıcı da sınırlı bir içerik üretme alanına sahiptir.

d. Site içeriklerinin sorumluluğu o içeriği üretene aittir. Sözleşmenin tüm tarafları içerik üretebilir ve ürettiği içeriğin mesuliyetini taşır. İçeriklerin editoryal incelemeden geçiyor olması editörü içerikten sorumlu yapmaz. Editörün sorumluluğu yalnız site yönetimine karşıdır. Bu yüzden içeriği üreten yazar veya kullanıcı ürettiği hiçbir içeriğin Üyelik ve Yazarlık Sözleşmesi’nde açıklandığı üzere T.C. kanunları ve toplumsal değerlere aykırı olmayacağını ve şiddet, ayrımcılık, nefret, hedef gösterme gibi suç teşkil eden bir kapsama sahip olmayacağını; bu ilkelere aykırı içerik üretmesi durumunda hak kaybına uğrayan taraflara veya 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

E-BÜLTEN KAYDI

E-bülten ve e-bülten aboneliği hakkındaki hükümler Abonelik Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar e-bülten içeriğinin kendilerine e-posta ile gönderilmesini ve bazı kişisel bilgilerini paylaşmayı kabul eder.

GİZLİLİK ve GÜVENLİK

a. Site yönetimi; site topladığı veriler, sitenin genel işleyişi ve kurduğu ilişkilerle yazar ve kullanıcıların gizliliğini koruyacaktır.

b. Kullanıcılar site üzerindeki işlemlerinde ve siteden kullanarak sahip olabildikleri imkanların kullanımında tarafların gizliliğini koruyacaktır.

c. Kullanıcı veya yazarların kişisel bilgileri ve verileri çerezler veya formlar aracılığıyla toplanarak kaydedilebilir, 3. taraf uygulamalara gönderilerek işenebilir.  3. taraf uygulamaların veri uygulamalarından ve gizlilik protokollerinden site sorumlu olmayacaktır. Sitenin veriler üzerinde yapacağı her işlem “kullanıcı yararı” ilkesi gözetilerek ve kullanıcının rızası alınarak yapılacaktır.

d. Site tarafından toplanan verilerin dökümü bir kopya olarak kullanıcı tarafından talep edilebilir. Site bu kopyayı kullanıcıya makul bir sürede vermekle yükümlüdür.

e. Site tarafından toplanan veriler kullanıcının talebi üzerine silinebilir. Site; kullanıcı talebini müteakip verileri makul bir sürede silmekle yükümlüdür. Yasal yükümlülükler kapsamında toplanıp depolanan veriler bunun dışında kalacaktır.

f. Kullanıcı verileri hakkındaki hükümler dışında kalan açıklamalara Çerez Politikamız aydınlatma metninde yer verilmiştir.

ALINTI

a. Sitedeki her nevi içerik Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmakta olup basılı veya elektronik hiçbir ortamda yayınlanması, kopyalanması veya çoğaltılması telif hakkı ihlaline sebep olacaktır. Site yönetiminin yazılı izni ile yapılan yayınlar bunun dışında kalacaktır. Sitedeki içeriklerden belli şartlar gözetilerek alıntı yapılabilir; alıntı muhteva eden içeriklerde kaynak gösterilmesi, kaynak metne bağlantı verilmesi ve alıntı yapmak için site yönetiminden izin alınması zorunludur. Kaynak gösterme belli bir biçime bağlanmamakla birlikte sitenin adını, içeriğin başlığını, yazarın adını ve içeriğin yayın tarihini içermelidir. Telif hakkı gasplarına karşı tarafların hukuki süreç başlatma yetkisi bulunur.

b. Sitede yayınlanan içeriklerde intihale yer verilemez. Yayınlanan içerikte telif haklarıyla korunan başka bir içerikten aşırma içermesi durumunda yazar sorumlu olacak ve site yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir. Telif hakkı sahiplerinden izin alınarak ve kaynak göstererek yapılan alıntılar bunun dışında kalacaktır. İçeriğin intihal içerip içermediği akademik metotlarla ve intihal tespit programları kullanılarak tespit edilecektir.

İÇERİK KOPYALAMA

a. Sitede kopya içerik yayınlanması durumunda yazar hak kaybına uğrayan 3. kişilere karşı sorumlu olduğu gibi site yönetimine karşı da sorumlu olacaktır. Site yönetimi kopya içerik üreten yazar hakkında geçmişe dönük bir inceleme yapabilir, yazarın önceki içeriklerine müdahale edebilir, içeriklerini siteden kaldırabilir ve yazarın site için içerik üretmeye devam etmesini kısıtlayabilir. Telif hakkı gaspı veya kopya içerik sebebi ile sitenin uğrayacağı zararlardan da ihlale sebep olan yazar sorumlu olacak ve zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

b. Site içeriklerinin kopyalanması, çoğaltılması, usulsüzce yayınlanması durumunda hak ihlaline sebep olanlar siteye karşı sorumlu oldukları gibi yazara ve gerekli durumlarda kullanıcıya karşı da sorumlu olacak; zarar gören tüm tarafların zararlarını tazmin etmek yükümlülüğü altına gireceklerdir.

FORMLAR

a. Site; kullanıcıya boş alanları doldurması ya da seçenekler arasından seçim yapması için farklı formlar yönlendirebilir. Bu form yanıtlarında kullanıcıdan yorum, soru, kişisel bilgiler vb. talep edilebilir. Bahsi geçen formları yanıtlamak kullanıcı rızasına dayalı olduğu gibi sitenin sunduğu belli hizmetlere veya sitede yer alan bazı sayfalara erişim sağlamak için bu formların doldurulması gerekebilir. Forma yanıt vermek istemeyen kullanıcı belli özel hizmetlerden yararlanma veya bazı sayfalara erişme hakkından feragat ettiğini kabul eder. Kullanıcının formalara yanıt vermek suretiyle paylaştığı bilgiler site tarafından kaydedilebilir ve farklı amaçlarla kullanılabilir. Bu verilerle alakalı detaylar Çerez Politikamız metninde mevcuttur. Ayrıca bazı form yanıtları tüm kullanıcıların erişimine açık şekilde paylaşılabilir. Bunların sitedeki örneği içeriklere yapılan yorumlardır. Kullanıcı yorum formunu doldurarak yorumunun ve adının tüm kullanıcılara açık şekilde paylaşılabileceğini kabul eder. Kullanıcının yorum yaparak oluşturduğu metin bu sözleşmenin “içerik” tanımı kapsamında olmamakla birlikte kullanıcı sitede yayınlanmak üzere gönderdiği yorumu gönderdiği andan itibaren yorum üzerinde hak talep edemeyeceğini ve yorumunun içeriğinin yasal sorumluluğunu kabul eder.

b. Kullanıcı; formlara verdiği yanıtların doğruluğunu ve bu sözleşmenin “içerik” başlığı altında açıklanan şartlara uygun olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı veya yazarın formlara verdiği yanıtlar site yönetimini hiçbir sorumluluk altında bırakmaz.

DIŞ BAĞLANTILAR

a. Site; içeriğinde yurtiçinde veya yurtdışında faaliyet gösteren diğer internet sitelerinin bağlantılarına, bu sitelere yönlendirmelere yer verebilecek; kullanıcıyı bu siteleri ziyaret edilmeye sevk edebilecek veya bu siteleri kendi içeriğine kaynak teşkil etmesi bakımından paylaşabilecektir. Bu bağlantıların takip edilmesi veya sitelerin ziyaret edilmesi durumunda dost3k.com’un yasal metinleri geçersiz kalacak ve kullanıcı dış bağlantıları ziyaret ettiğinde o sitelerin gizlilik protokolü, yasal metinleri ve kullanım şartlarına göre hareket edecektir. Dış bağlantıların veri politikası başta olmak üzere hiçbir yasal metninden, uygulamasından ve bunların doğurabileceği sonuçlardan dost3k.com yönetimi sorumlu tutulamayacaktır. Bu dış bağlantıların içeriklerinin ve uygulamalarının dost3k.com ile örtüşmemesi durumunda kullanıcı yaşadığı olumsuz deneyimi site yönetimine aktarabilecek fakat bu yalnızca tavsiye niteliğinde olacaktır. Site yönetimi dış bağlantıları istediği gibi konumlandırma ve paylaşma yetkisini saklı tutar.

b. Site farklı formatlarda dış kaynaklı gömülü içerikler içerebilir. Gömülü içerik kaynaklarının gizlilik ve güvenlik protokolleri ile kullanım şartları ve gömülü içeriğin kapsamı site yönetiminin sorumluluğunda değildir.

FERAGATNAME

a. Sitede yayınlanan hiçbir içerikten ve bu içeriklerden kaynaklanan tarafların ve 3. kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere hiçbir hak kaybından site yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir.

b. Taraflar arasında site aracılığıyla veya site içerisinde kurulabilecek hiçbir ilişki ve iletişimden ve bunların sebep olabileceği sorunlar, hak kayıpları ve zararlardan site yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir.

c. Sitenin hizmetlerinin tamamının veya bir bölümünün başta sunucu, enerji, yazılım, teknik ekipman, sağlayıcı, operatör olmak üzere çeşitli kaynakların sebep olabileceği teknik sorunlar sebebiyle süreli veya süresiz olarak hizmet sunamaması durumunda kullanıcı hak kaybına uğramayacak ve site yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir.

d. İnternet korsanlığı ve internet korsanlığının siteye, kullanıcıya ve yazara verebileceği zararlardan ve bunların taraflar veya 3. kişiler nezdinde sebep olabileceği hak kayıplarından site yönetimi sorumluluk kabul etmeyecektir.

e. Sitede yayınlanan içeriklerin yönlendirmesi, bilgi ve deneyim aktarımı ve yorumlarından çıkarılacak sonuçların uygulanması sebebiyle kullanıcıların uğrayabileceği zararlar site yönetimi ve yazarların sorumluluğunda değildir. Kullanıcı içeriklerde aktarılanların uygulanmasının olumlu veya olumsuz sonuçlara sebebiyet verebileceğini ve içeriklerin tavsiye niteliği taşıyıp uygulanmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul ve beyan eder.

f. Site yönetimi, sitede yayınlanan içeriklerin yönlendirmesi, bilgi ve deneyim aktarımı ve yorumların doğruluğu ve kesinliği ile bunlardan çıkarılacak sonuçların uygulanmasının kullanıcı nezdinde fayda sağlayacağını garanti etmez.

g. Yayın politikasını değiştirme hakkı site yönetiminde saklıdır. Site yönetimi siteyi süreli veya süresiz olarak yayından kaldırma, yayına ara verme, içerik paylaşmayı durdurma haklarını elinde tutar.

DEĞİŞİKLİK

Bu sözleşmenin bir bölümünün, tamamının veya maddelerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi hakkı site yöneticilerinde olup sözleşmede yapılacak değişikliklerin taraflara tebliğ edilmesi gerekmeksizin değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

YETKİLİ MERCİLER

Bu sözleşmenin hükümlerinden, hükümlerinin uygulanmasından ya da uygulanmamasından, eksik veya yanlış uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Edremit Mahkemeleri ile Edremit İcra daireleri yetkili kılınmıştır.